5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
داربست های مدولار مثلثی

 داربست مثلثي , ساده ترين و ارزان ترين نوع متداول، هم از نظر عملکرد و هم از نظر توليد مي باشد. داربست مدولار مثلثي در کفراژبندي دال هاي بتني تکراري و اجراي سقف هاي گسترده و بلند و ... به راحتي با قالب هاي بتن ترکيب شده و به صورت ميزهاي مدولار توسط کارگر ساده مونتاژ مي شود.باکس هاي مونتاژ شده به صورت جداگانه در کنار هم قرار گرفته و بر حسب فاصله با يکديگر و آرايش چيدمان، مي توان باربري آنها را تا 14 تن بر متر مربع افزايش داد

داربست مثلثی را میتوان با مقطع مربع در ابعاد ۱۲۰x۱۲۰ سانتی متر و یا مثلث با اضلاع ۱۲۰ سانتی متر مونتاژ نمود. اجزای مورد نیاز جهت اجرای داربست مثلثی عبارتند از:

  • فریم های داربست با ارتفاع های ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ سانتی متر
  • پاشنه
  • مهارهای ضلعی و قطری
  • پیچ تنظیم
  • پین داربست