خم و برش میلگرد

خم و برش میلگرد

(9)

خم و برش میلگردخم و برش میلگردخم و برش میلگردخم و برش میلگرد

قالب فلزی

قالب فلزی

(0)

انواع قالب فلزی لبه خم و لبه جوش

خاموت زن

خاموت زن

(1)

تکنو صنعت بزرگترین تولید کننده دستگاه خاموت زن به قدرت خم میلگرد تا قطر 32 می باشد.

جک فلزی ، جک سقفی

جک فلزی ، جک سقفی

(0)

انواع جک فلزی، سقفی در اندازه 3.5متری، 4متری، 5متری سبک و سنگین، انواع جک صادراتی

متعلقات قالب بندی

متعلقات قالب بندی

(0)

پین و گوه، بولت، سرجک، گیره، واشر دلول، پیچ و مهره جک فلزی

چوب و تخته چندلایی

چوب و تخته چندلایی

(0)

انواع تخته های ایرانی، تخته روسی، پلی وود و چندلایی