1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

در قالب‌بندی دیوار به عنوان پشت بند عمودی و درکفراژبندی تیر و دال (به وسیله داربست‌های مدولار) به عنوان عضو باربر به کار می‌رود. و همچنین به علت سبک و مقاوم بودن آن، به عنوان شمع حمایتی نیز کاربرد دارد. سولجرها در طول های 1، 5/1، 5/2 و 3 متری تولید می‌شوند. مزایای استفاده از سولجر: به علت فرم خاص هندسی آن، مقاومت قالب بتن را در برابر فشار جانبی بتن تا چند برابر افزایش می دهد پس از باز کردن قالب ها سطح بتن صاف و زیبایی داریم

ایمنی اجرا در ارتفاع

You have no rights to post comments